Lagerseksjoner i Sirevåg

Lagerseksjoner i Sirevåg for salg

På Nylund industriområde i Sirevåg, rett ved RV44, skal det oppføres 22 lagerseksjoner, fordelt på to bygg. Hver seksjon er ca 72 m2, og det er mulighet til å slå sammen to seksjoner til ca 144 m2.

Hver seksjon får 5 m parkeringsareal utenfor porten til disposisjon.

22 lagerseksjoner godt egnet til lager av bobiler, båter, lager til bedrifter m.m.

Byggene oppføres med bærende stålkonstruksjon. Det blir ca 100 cm kjerneisolert betongbrystning i bunn av vegger, og veggene over dette består ellers av isolerte sandwich elementer.

Tak oppføres med selvbærende stålplater, isolert og tekket. Mellom seksjonene er det også isolerte sandwich elementer med brannklasse EI30.

Gulv med 100 mm isolert, glattpusset og støvbundet betongplate på grunn. Hver seksjon leveres med elektrisk port med vinduer (cirka mål H= 4,45 m – B= 4 m), og egen dør på siden av port (noen seksjoner i endene kan ha dør i endevegg istedenfor).

Messanin/hems og WC m.m. kan velges som tilvalg.

Til hver seksjon leveres det med 1 stk. gulvsluk, 1 stk. oppstikk 110mm spillvann og 1 stk. oppstikk 32mm vannledning. (ved evt tilkobling kommer kommunale avgifter), samt egen underfordelingstavle for strøm med god kapasitet til hver seksjon inkl trekkerør for fiber. Egen strømmåler til hver seksjon i felles teknisk rom, samt brannvarsling iht krav. En innvendig LED armaturbelysning/grunnbelysning 100-150 lux i tak, og utvendig et lys over port samt et kombistikk (3 fas + 1 fas) i tilknytning med port (se elektro leveranse til hver seksjon på s.2).

Felles teknisk rom for begge bygg med hovedtavle for strøm og strømmålere til alle seksjonene, samt utslagsvask, 30 L varmtvannsbereder, panelovn og en utvendig vannutskaster i nær tilknytning.

Bygg A

Bygg B